Puna foto studio

DOBRO DOŠLI NA WEB PUNA FOTO STUDIA

Dostava

Narudžba se preuzima sukladno odredbama utvrđenim na internet stranici www.puna.hr i ukoliko Naručitelj i Puna d.o.o. nisu drugačije ugovorili. Rok isporuke je 7 radnih dana, a pošiljke se upućuju na adresu Naručitelja putem kurirske službe Overseas Express.
Pošiljke s izrađenim proizvodima šalju se i isporučuju isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.
Ukoliko Puna d.o.o. kasni s isporukom, Naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako se radi o dokazanoj krajnjoj nepažnji ili namjeri na strani tvrtke Puna d.o.o. Ukoliko se klijent javi s pritužbom da mu pošiljka nije stigla ili je stigla umanjenog ili oštećenog sadržaja ili je pak uručena sa zakašnjenjem, s obzirom se za isporuku koriste usluge Overseas Express-a, postupa se sukladno Općim uvjetima poslovanja društva Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o.
U slučaju povrata Robe dostavom kao nepreuzete, Puna d.o.o. će kontaktirati Naručitelja u svrhu razjašnjavanja situacije i ponovnog dogovora o isporuci. Za ponovljeno slanje pošiljke koja je vraćena kao nepreuzeta ili neisporučena zbog neispravne adrese, Naručitelj se obavezuje uplatiti troškove u iznosu jednakom minimalnoj tarifi za vrstu usluge koju je zatražio kao da je u cijelosti izvršena. Ukoliko se Naručitelj ne oglasi, Puna d.o.o. se obavezuje čuvati Robu do tri mjeseca od datuma narudžbe, a Naručitelj će u slučaju kasnijeg javljanja te opetovanog preuzimanja, platiti nastale troškove povrata i ponovne dostave po cijenama važećim u trenutku ponovnog slanja.
Ove uvjete poslovanja Naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati. Za potrebe svog online foto-servisa i obradu narudžbi tvrtka Puna d.o.o. će koristiti vlastitu infrastukturu i softver.